Cinematic Lounge

Tuesday, April 11, 2006

Айзенщайн

Страхотно оформен сайт с рисунки от детските години на Сергей Айзенщайн:

Eisenstein's Early Drawings